Menu

Skepsis til vaksine i Haugesund

Det har vært spesielt stor skepsis til å ta svineinfluensa vaksine i Haugesund kommune. Naturmedisinske miljøer og skepsis blant helsepersonell kan være årsaken.

Av admin | 29.12.2009 07:41:21

Ole Dalhaug har avsluttet en doktoravhandling om vaksineskepsis i Haugesund kommune i midten av forrige århundre og han ser likhetstrekk mellom skepsis nå og da.

– Det virker som om skepsisen har sitt utspring i natur medisinske miljøer. Det er også klare paralleller mellom da og nå ved at helsepersonell gir utrykk for skepsis og det får et voldsomt gjennomslag, mener Dalhaug ifølge NRK.

Av Egil M Solberg | 29.12.2009 kl.07:4