Menu
Ole Bernt Thorbjørnsen. Rådmann i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg
Foto: E Solberg

Skattesvikt på 35 mill

Skattesvikten i Haugesund ligger i år an til å bli på hele 35 millioner kroner. Den høye arbeidsledigheten er hovedårsaken.

Av Egil M Solberg | 02.05.2016 20:31:14

Første kvartalsrapport viser at kommunen har fått inn langt færre skatteinntekter enn budsjettert, melder Haugesunds Avis.

Rådmannen legger imidlertid ikke opp til ytterligere kutt i driften enda.

Han viser i sin kvartalsrapport til at regjeringen følger nøye med på den økonomiske utviklingen, og vil foreta en ny vurdering av kommuneøkonomien i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som legges fram 11. mai 2016.