Menu

Skatteinntektene øker

Det er tydelig at det går bedre her i landet i 2017 sammenlignet med 2016. Så langt i år har skatteinntektene øket med hele 18 milliarder kroner.

Av Egil M Solberg | 18.09.2017 09:48:00

Hittil i år er det betalt inn 533 milliarder kroner i skatt i Norge. Det er nesten 18 milliarder mer enn det som vart betalt i den same perioden i fjor, melder SSB.

Ifølge skatteregnskapene står de personlige skatteyterne så langt i år for 420 milliarder kroner av de samlede innbetalingene.

De upersonlige skatteyterne utenom oljeskattene har betalt inn drøyt 72 milliarder.

Til sammen har personlige og upersonlige skatteytere utenom oljeskattene øket innbetalingene sine med 20 milliarder.

Nedgangen i oljeskattene trekker ned økningen i samlede innbetalinger, melder SSB.