Menu
Skatt

Skatteinnkrevingen forblir kommunal

En enstemmig finanskomité går imot regjeringens forslag om å flytte skatteinnkrevingen fra kommunene til staten.

Av Egil M Solberg | 11.06.2015 18:33:36

– Vi er svært tilfreds med at et samlet storting har lyttet til de sterke innvendingene som er kommet fra både kommuner, fagmiljøer og KS i denne saken, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Alle partiene i komitéen viser til at flere viktige spørsmål er uavklart i regjeringens forslag, blant annet når det gjelder konsekvenser for kommunene og arbeidsgiverrelaterte spørsmål knyttet til virksomhetsoverdragelse og ansattes rettigheter.