Menu

Skattbar næringsinntekt opp for gardsbrukene

Skattbar næringsinntekt gjekk i 2011 opp med omlag 13.000 kr etter renter og avskriving.

Av admin | 06.11.2012 14:23:01

Dette syner gjennomsnittstal frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gardsrekneskapa på i
alt 234 bruk frå Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Tveit Regnskap AS fører rekneskapen for i alt 1500 gardsbruk i regionen.

Av Egil M Solberg | 06.11.2012 kl.14:22