Menu

Skal sende mer gass til kontinentet

Gassled ønsker å sende mer gass gjennom rørledningen Europipe II til Dornum i Tyskland. Nå har partnerne i interessentskapet Gassled godkjent et kompresjons- oppgraderingsprosjekt på Kårstø, som skal være ferdig til 1. oktober 2008.

Av admin | 27.02.2007 11:37:42

Prosjektet er estimert til å koste i størrelsesorden 350 – 400 millioner kroner. Prosessanlegget på Kårstø eies av interessentskapet Gassled. Gassco er operatør for anlegget, mens Statoil har ansvar for teknisk drift på Kårstø.

Av Magnus Berning | 27.02.2007 kl.11:3