Menu
eldre

Skal se på saken på nytt

Eldre som kommer dårlig ut med tosengsrom etter nedleggelsen av Stølen sykehjem, skal få en ny vurdering. Det bestemte Bystyre i Haugesund onsdag kveld.

Av Egil M Solberg | 09.09.2015 23:41:12

Den dårlige økonomien i kommunen førte til at Stølen sykehjem måtte legges ned 1. september i år, for å spare penger.

Dette har ført til uverdige forhold for de som nå er flyttet inn på tosengsrom.

Pasienter med korttidsvedtak får sitt opphold ved nye avdelinger som Haugesund kommune leier på Haugesund Revmatismesykehus. Pasienter med behov for langtidsopphold er flytter inn på øvrige omsorgssentrene. Som følge av dette, må kommunen øke bruken av tosengsrom i en periode.

Alle avgjørelser knyttet til dette er gjort på bakgrunn av individuelle vurderinger av behov, samt etter en nærmere dialog med beboer på sykehjemmet og dennes pårørende. Det er denne vurderingen som nå skal gjøres på nytt for de som har klaget.