Menu

Skal lære opp russen

Nok en gang skal politiet i gang med kampanjen "Bry deg Russ!". Dette er et lokalt narkotikaforebyggende prosjekt rettet mot ungdom i risikosonen.

Av Egil M Solberg | 17.02.2016 17:35:32

Det er lokalt Politi, Norsk Narkotikapolitiforening Haugaland (NNPF) og Lions klubbene på Haugalandet som i neste uke starter samarbeidsprosjektet.

– Dette er et prosjekt vi også har fått en fantastisk respons på fra russen selv, sier Torbjørn Nervik d.y. fra NNPF Haugaland.

Rundt 800 russ på skoler over hele Haugalandet skal delta i aktivitetene.

– Prosjektet går som foregående år ut på både å gi veiledning i forbindelse med russefeiringen, og å forebygge narkotikamisbruk blant russen som er en særdeles viktig gruppe når det gjelder rusproblematikk, sier Nervik.