Menu

Skal ha unndratt fem millioner kroner

Tollvesenet har politianmeldt en rekke rederier i Haugesunds-distriktet for unndragelser av mineraloljeavgift. Så langt er det avdekket unndragelser for vel fem millioner, i perioden fra 2004 til 2008. Rundt 20 rederier skal være i søkelyset.

Av admin | 07.01.2010 08:01:59

Det skriver Haugesunds Avis.

Ivar Sletten, som er regiondirektør i Tollregion Vest-Norge opplyser at et titalls forhold er anmeldt, og at saken ennå ikke er ferdig etterforsket. Det kan komme flere anmeldelser.

Skip som trafikkerer norskekysten betaler rundt en krone for hver liter i mineraloljeavgift for bunkersolje. De kan imidlerid trekke avgiften fra i regnskapene dersom skipet går mellom norsk og utenlandsk havn.

Tollvesenet mener ifølge avisen å kunne dokumentere at det i en rekke tilfeller er krevet fratrekk for mineraloljeavgift for skip som har gått mellom norske havner.

Av Sarah Elise Falkeid | 07.01.2010 kl.07:5