Menu

Skal bli tryggere på rulleski

Statens vegvesen skal samarbeide med skikretsene på Vestlandet om å bedre sikkerheten for dem som bruker rulleski.

Av admin | 16.08.2013 06:07:15

Det har vært flere alvorlige ulykker med rulleskibrukere på Vestlandet de siste årene og prosjektet har som mål å øke bevisstheten omkring trafikksikkerhet.

Av Rolf Helge Tveit | 16.08.2013 kl.06:07