Menu

Sjømat for nær 16 mrd

Sjømatnæringen på Vestlandet hadde en verdiskaping på om lag 15,8 milliarder norske kroner i 2012. Det er en økning på 2,1 milliarder kroner fra 2010.

Av admin | 18.07.2014 06:14:05

Dette kommer fram i en ny rapport utarbeidet av SINTEF.

Sjømatnæringen skapte totalt ca. 16.000 årsverk i 2012 på Vestlandet.

Av Rolf Helge Tveit | 18.07.2014 kl.06:13