Menu

Sjøfartsdirektoratet på plass 1. nov.

1. november i år vil Sjøfartsdirektoratet være på plass i nytt hovedkontor i Haugesund. I perioden 23. oktober til 7.november vil derfor direktoratets saksbehandlings-kapasitet være sterkt redusert.

Av admin | 04.07.2006 13:20:47

Sjøfartsdirektoratet viser til at flyttingen skjer som følge av Stortingets vedtak 6. juni 2003 om utflytting av statlige tilsyn. Hele inneværende år (2006) ? men spesielt i siste kvartal vil direktoratet være preget av den omfattende operasjonen som omstillingen og flyttingen fører med seg.

Sjøfartsdirektoratet peker på at visse typer tjenester og saksbehandling vil ta lengre tid enn normalt. De ber derfor alle sine brukere om å hjelpe dem på best mulig måte i flytteperioden, slik at Sjøfartsdirektoratets målsetting om at alle skipssertifikater og personlige sertifikater blir utstedt i tide.

Av Egil Kr. Solberg | 04.07.2006 kl.13:2