Menu

Sjøfartsdirektoratet + AOF Haugaland = Sant

Fredag inngikk Sjøfartsdirektoratet en omfattende opplæringskontrakt med AOF Haugaland. Kontrakten innebærer opplæring for direktoratets egne ansatte innen blant annet IT-relaterte områder, prosjektstyring og språk.

Av admin | 27.08.2013 16:06:51

– Avtalen er inngått etter at kunngjort åpen anbudskonkurranse er gjennomført. Ved valg av tilbud har Sjøfartsdirektoratet blant annet lagt vekt på tilbudte priser og tilbudte konsulenters kompetanse og personlige egenskaper, opplyser avdelingsdirektør John Malvin Økland i Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

Avtalen gjelder for to år og kan forlenges med inntil to år.

– AOF Haugaland profilerer seg som arbeidslivets kompetansepartner på Haugalandet. Å vinne en opplæringskontrakt med Sjøfartsdirektoratet opplever vi som en stor anerkjennelse, uttrykker daglig leder Sigmund Fosse i AOF Haugaland.

Av Egil M Solberg | 27.08.2013 kl.16:04