Menu
Birgitte Tengs

Sjødin vil ha lovendring

Advokat Arvid Sjødin ber justisdepartementet se på muligheten for å endre loven slik at Birgitte Tengs sin fetter får opphevet sin sivilrettslige dom i drapssaken fra 1995.

Av admin | 30.08.2017 07:07:39

Fetteren ble først dømt men senere frifunnet i saken. Så ble han dømt til å betale erstatning på 100.000 kroner.

Ifølge Sjødin er fetteren helt ute av den nye etterforskningen og dette danner grunnlag for at de nå ønsker dommen opphevet, melder NRK.