Menu

Sjekker ikke broene

Rogaland er det fylket i landet med flest registrerte alvorlige broskader. Likevel ble kun en av tre broer inspisert i løpet av fjoråret.

Av admin | 09.11.2017 06:18:22

Vegvesenet bryter reglene som skal sikre trygge bruer her i landet. Det melder VG i en omfattende avsløring.

Blant kommunene som kommer dårlig ut gjennom avisens undersøkelser er Karmøy der samtlige av de 70 broene i kommunen står med avvik på en eller begge inspeksjonstypene.

I følge VG har to broer ikke fått hovedinspeksjon innen fristen, mens ingen av broene har fått enkelinpeksjon innen fristen.

Avisa har avdekket at 1.087 norske bruer har «store» eller «kritiske» skader for bæreevnen og trafikksikkerheten. Årsaken er at de ikke blir inspisert.

Flere av veivesenets regioner sier de ikke har penger eller folk til jobben.

Statens vegvesen lover nå å rydde opp i situasjonen.