Menu
Skatt

Sjekk skatten 4. april

Tirsdag kommer den nye skattemeldingen med svar på hva du får igjen eller må betale i restskatt. Fra i år er det du som er ansvarlig for å sjekke tallene. Gjør du feil, kan du bli straffet.

Av Egil M Solberg | 30.03.2017 22:02:40

Mye er det samme som før, men det er én viktig endring alle bør bite seg merke i. Du har nå et mye større ansvar for å fylle ut skjemaene riktig.

– Både endringsmulighetene, fristene, sanksjonsapparat og ikke minst skjerpet ansvar for korrekt rapportering, er nytt, sier advokat i Regnskap Norge Per-Ole Hegdahl til Nettavisen.

Mens skatteetaten tidligere «lignet» – med andre ord vurderte de faktiske opplysninger og tall og foretok en skatteberegning basert på dette – legger det nye systemet opp til at skattyter nå selv må «deklarere» tallene.

Dersom du tidligere for eksempel kjøpte og solgte en bolig etter å ha bodd der i ett år, kunne du opplyse om kjøpesum, salgsverdi, oppussingskostnader og andre utgifter og be om at skatteetaten beregnet en eventuell skattepliktig gevinst. I det nye systemet må du selv sette deg inn i de kompliserte skattereglene og forstå om salget har skattemessige konsekvenser.

Det samme gjelder for kjøp og salg av aksjer, andre verdipapirer og alle andre skattepliktige inntekter og formue.

– Skattereglene er med andre ord de samme, men ansvaret for at skattemeldingen er korrekt er i større grad flyttet over på skattyter ved at skattyter nå må selvdeklarere, sier Hegdahl til avisa.