Menu

– Sjekk skattekortet!

I disse dager har du mottatt skattekort fra Skatteetaten. Det kan være nyttig å sjekke om de tallene Skatteetaten har beregnet forskuddskatten ut fra, er korrekte.

Av admin | 13.01.2010 00:26:18

HØR LYDFIL: – HUSK Å SJEKKE SKATTEKORTET
– Husk å sjekke skattekortet og informasjonen som følger med. Er det noe som er feil, kan du risikere å måtte betale for mye i skatt, advarer ACTA-rådgiver Sigurd Persson.

Tallene er beregnet ut fra din økonomi for året 2008, og for mange har dette endret seg.

Det kan være endring i sosial status, kjøp eller salg av eiendom, kjøp eller salg av investeringer, overgang til pensjon, renteendringer ol.

Sjekk tallene, beregn selv renteinntekter eller ? kostnader. Se om inntekter og fradrag stemmer med din nåværende økonomi.

Dette kan være nyttig, slik at du unngår overraskelser i forhold til restskatt. Det kan også være nyttig i forhold til at en unngår å betale inn mer forskuddskatt enn en strengt tatt trenger.

Ønsker du å gjøre endringer; benytt vedlagt skjema som ble sendt sammen med skattekortet, eller gå inn på www.skatteetaten.no  for å gjøre endringer.

Av Egil M Solberg | 13.01.2010 kl.00:2