Menu

Sjekk avløp og båter

Brannvesenet oppfordrer folk om å sjekke og rense vannveier, takrenner og avløp. De ber også folk feste løse gjenstander, og sjekke at båter er forsvarlig sikret.

Av Eirin Marthinussen | 08.08.2016 12:07:45

Det er varslet om mye nedbør og kraftig vind på Vestlandet i de kommende dagene.

NVE, Norges vassdrags-og energidirektorat, advarer om fare for flom i 12 kommuner i Rogaland. I sju av kommunene kan det også gå jordskred, melder NRK.