Menu

Sitter på en «bombe»

Haugesund sitter på en økonomisk pensjonsbombe. Kommunene i Rogaland sitter på en pensjonsbombe på tilsammen 1 milliard kroner, melder NRK.

Av admin | 07.11.2012 07:22:16

En 10 år gammel ordning gjør det mulig for kommunene å ikke regnskapsføre deler av pensjonsutgiftene for å lette på kommuneøkonomien. Men det er bare på papiret, snart kommer regningen.

Haugesund har et etterslep på nesten 200 millioner kroner og venstrepolitiker Svein Abrahamsen frykter at det vil gå ut over de kommunale tjenestene når så mye penge skal dekkes inn.

Av Rolf Helge Tveit | 07.11.2012 kl.07:21