Menu
Normand Reach Solstad Offshore

Sikrer arbeidsplasser på NIS-skip

Regjeringen foreslår i revidert budsjett 2017 å oppheve begrensningen for maksimalt tilskudd per sysselsatt om bord på NIS-skip. Det vil sikre arbeidsplasser for norske sjøfolk.

Av Egil M Solberg | 10.05.2017 14:16:19

Regjeringen foreslår i revidert budsjett 2017 å oppheve begrensningen for maksimalt tilskudd per sysselsatt om bord på NIS-skip i spesialiserte segmenter (olje-/kjemikalietankere, gasstankere og ro/ro-skip) fra 1. juli 2017.

– Bevilgningen i tilskuddsordningen økes med 27 mill. kroner. Dette skal gi internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår for norske sjøfolk i utenriksfarten og sikre disse arbeidsplassene, sier fylkespolitiker Terje Halleland (Frp) til Radio Haugaland.

Dette skal være det største grepet som er gjort siden refusjonsordningen ble innført i 1993.

– Dette en historisk satsing for Sjøbasert erfaring og kompetanse og er avgjørende for å styrke næringen, en næring hvor praktisk og operasjonell erfaring fra sjø er kritiske faktorer for sysselsetting og innovasjon i hele den maritime klyngen, understreker Halleland.