Menu

Sikre plaske-bassenget

Har du et basseng med mer enn 20 cm vann, skal det sikres mot at noen kan falle i det. Lovverket er klar på at det er eieren av bassenget som er forpliktet til å sikre det.

Av admin | 14.07.2014 10:49:40

Som eier av et basseng med mer enn 20 cm vann, er du pliktet til å sikre det, hvordan sier loven ingenting om.

Det er også forskjell mellom kommunene hvordan reglene blir praktisert. Er det ikke et permanent basseng, trenger du ikke søke om tillatelse til å sette det opp.

Hver enkelt bassengeier må ta ansvar for at ingen kan forville seg opp i bassenget. (NRK)

Av Veronica Rona Thomassen | 14.07.2014 kl.10:49