Menu

SFT opprettholder utslippsvedtak

SFT anbefaler Miljøverndepartementet å opprettholde vedtaket om at Hydro Aluminium Karmøy må overholde strengere utslippsgrenser til luft fra 30. oktober 2007. Det melder TV Haugaland.

Av admin | 12.02.2007 13:24:06

Hydro Aluminium Karmøy har hatt som mål å drive Søderberg-anlegget fram til 2009 uten større investeringer i ytterligere utslippsreduserende tiltak.
 

Når Hydro Karmøy har søkt om forlenget omstillingstid frem til 31.12.09, gjennom oppnåelige utslippskrav, henger dette sammen med at virksomheten vurderer å modernisere verket. En modernisering av verket betyr utskifting av gammel til ny teknologi, noe som vil gjøre produksjonen på Karmøy verdensledende innen miljøvennlig fremstilling av aluminium.

– Regjeringen har stort ansvar for å sikre Hydro Karmøy full drift i omstillingstiden frem til modernisering av virksomheten blir gjennomført, sier Tomasgaard.

Moderniseringen vil kreve gigantinvesteringer på over 5 milliarder kroner. Rammevilkårene generelt, og særlig kraftprisene vil bli avgjørende for om Hydro velger å gjennomføre investeringene på Karmøy.

Dersom regjeringen opprettholder SFT sin beslutning om kun 10 måneders omstillingstid, vil dette være stikk i strid med regjeringens aktive næringspolitikk, sier han.
Etterspørselen etter aluminium øker med 3 ? 5 % årlig i verdensmarkedene. Stoppes produksjonen på Karmøy, overtar trolig mindre miljøvennlige aluminiumsverk i andre land produksjonen.

– Fortsatt aluminiumsdrift og modernisering på Karmøy er den beste miljøpolitikken, avslutter Tomasgaard med.

12.02.2007 kl.13:2