Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Sentrumsplanen utsettes

Etter at Høyre kom med en rekke endringsforslag til sentrumsplanen i Haugesund, må behandlingen av saken utsettes. Planen må også muligens ut på ny høring.

Av Egil M Solberg | 31.08.2015 20:48:59

Sentrumsplanen og den overordnede kommuneplanen skulle vært behandlet i Bystyret onsdag, men slik blir det ikke nå.

Behandlet vil først kunne komme på et ekstraordinært bystyremøte 9. september, melder Haugesunds Avis.

Høyre foreslår ifølge avisa bl.a. å fjerne høydebegrensningene på nybygg i sentrum, tillate tomteutnyttelse på 100 prosent, lempe på kravene til hensynssoner og flytte bussterminalen fra Flotmyr til Sørhauggata.

SV ønsker at forslaget om parkeringshus under Grytå blir tatt ut av sentrumsplanen, skriver avisa.