Menu
penger lønn

– Senk kravene

Mange i oljebransjen står uten jobb, fordi de har for høye lønnskrav til ny arbeidsplass. Det mener flere bemanningsbyrå NRK har snakket med.

Av admin | 31.08.2015 07:08:09

Byråene ber oljearbeidere som er vant til millionlønninger om å senke kravene og heller ta imot jobben enn å få et hull i cv`n.

Det vil på lang sikt lønne seg mer å være i jobb, enn å stå utenfor, advarer bemanningsbyråene.