Menu
Rogfast

Seismikk skal brukes i Rogfast

I Rogfast skal Statens vegvesen for første gang ta i bruk seismikk for å undersøke de forskjellige bergkvalitetene som skal forseres.

Av Egil M Solberg | 15.11.2017 09:25:55

Normalt blir det brukt kjerneboring for å vite hvilken bergkvalitet som venter framover i tunnelen, en teknologi som også skal brukes under bygging av Rogfast. Seismikk skal brukes som et supplement.

– Jeg trur vi med å bruke denne teknologien vil få mer nøyaktige data for forventet bergkvalitet inntil 150-200 meter før tunnelstuffen, sier seniorgeolog Øyvind Riste fra Multiconsult til Statens Vegvesen.