Menu

Scorer dårligere enn landsgjennomsnittet

Haugesund sjukehus gjør det dårligere enn landsgjennomsnittet på flere felt. Det viser resultatene Nettavisen har hentet ut fra en brukerundersøkelse som er gjennomført blant mer enn 13.000 sykehuspasienter i 2013.

Av admin | 15.09.2014 06:43:46

Ved Haugesund sjukehus rapporterer pasientene dårligere erfaringer enn landsnittet i kategoriene » møte med pleiepersonalet», «sykehusets organisering av arbeidet» og «sykehusets standard», det vil si renhold, utstyr og lignende.

Hele undersøkelsen finner du her.