Menu

Sauda-buer får finanskrisa i fanget

Finanskrisen er ikke lenger et fjernt ord, men lokal hverdag. Smelteverket i Sauda girer ned til halv fart over nyttår og 200 ansatte permiteres. Å slå ut smelteverket på et lite sted som Sauda får store ringvirkninger for lokalsamfunnet.

Av admin | 01.12.2008 08:02:59

Eramet Norway permitterer kun ansatte i Sauda og ikke ved søsterverket i Porsgrunn.

Årsaken til at Sauda må ta permitteringer først, er at en ovn allerede stod ubrukt på grunn av ombygging.

Billigere strøm
Strømmen som blir til overs i Sauda, kan trolig selges på det åpne markedet, ifølge Eramet sin kraftansvarlige Ludvig Egeland ved Tinfos Jernverk. Legger store deler av den kraftkrevande industrien inn årene nå, kan det gi billegere strøm for forbrukeren, skriver Aftenbladet.

Av Egil M Solberg | 01.12.2008 kl.08:0