Menu
Olje- og energiminister Tord Lien. FOTO: OED/Scanpix

Satser på norsk sokkel

Regjeringen gjør nå storsatsing på norsk sokkel og utvider leteaktiviteten med 87 blokker. Det vil bidra til arbeidsplasser og ny optimisme i oljebransjen.

Av Egil M Solberg | 13.12.2016 09:38:28

Konsesjonsrunden for de best kjente delene av den norske kontinentalsokkelen starter opp i dag.

– Det er snakk om et stort omfang blokker. Det er viktig å legge til rette for aktivitet på kort og mellomlang sikt, og ikke minst at ressursene i området kan forvaltes best mulig, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) til NTB.

De 87 blokkene er fordelt på 53 i Barentshavet og 24 i Norskehavet.

Lien viser til at omfanget og økningen av leteaktiviteten er bredt forankret i Stortinget.