Menu

Samlet formannskap mot vold

Et samlet formannskap i Haugesund gav i går tilslutning til ordførerens forslag om å få starte et prosjekt der den alarmerende voldssituasjonen i Haugesund sentrum skal bekjempes systematisk. Nå er rådmannen bedt om å utrede.

Av admin | 01.02.2007 12:49:33

Ordfører Petter Steen jr. ønsker også å legge politisk press på Politidirektoratet med tanke på den skjeve fordelingen av politiressurser i distriktet. Ordføreren er klar på at politiet må vise bedre igjen.

– Absolutt! Det er et av temaene som er veldig aktuelle å gjøre noe med. Det er ingen tvil om at det er en skjevfordeling og at det må tilføres mer politiressurser til Haugesund, sier Steen, som forteller at formannskapet nå har løpende kontakt med politiet om utviklingen i saken.

Av Magnus Berning | 01.02.2007 kl.12:4