Menu

Samfunnsstraff for trygdesvindel av 92 173

En 42-årig taxisjåfør bosatt i Haugesund er dømt for trygdesvindel av 92 173 kroner, ved å innrapportere et for lavt antall arbeidstimer. For dette dømmes han til 45 timer samfunnsstraff.

Av admin | 31.01.2013 22:04:07

Han oppga å arbeide 166.5 timer til tross for at han hadde arbeidet 778 timer, og således påvirket den automatiske beregningen av dagpenger fra NAV.

Mannen, som er av utenlandsk opprinnelse, skal ha arbeidet både som taxisjåfør og tolk mens han mottok dagpenger.

Bedrageri av trygdeytelser et betydelig samfunnsproblem, og det er derfor viktig med en tydelig reaksjon, heter det i dommen.

Samfunnsstraff i 45 timer anses av retten som en streng dom.

Av Egil M Solberg | 31.01.2013 kl.22:02