Menu

Samarbeid mellom politi og barnevern

Mangelen på institusjonelle akuttplasser i barnevernet på Haugalandet, gjør at ungdom for ofte havner på glattcelle. Defor skal politi og barnevern i Haugesund nå jobbe tettare, og finne en løsing på problemet.

Av admin | 29.12.2008 13:56:50

– Barnevernet har en utfordring med de verste problembarna. Det blir en utfordring óg for politiet. Dette fører til at 15-16-åringer havner i arresten, og alle er enige i at dette er et uheldig sted å være, sier politimester Kaare Songstad til NRK.

Det er i dag ingen institusjonelle akuttplasser i barnevernet på Haugalandet. Dersom de mest utfordrende ungdommene stikker av eller ruser seg må de til Bergen eller Stavanger. Alternativet er arresten.

– Vi har tatt opp dette med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) i mange år og etterlyst en eller to slike plasser i nødsituasjoner, slik at vi kan ha plasser for de som ikke kan være i beredskapshjem, sier leder for barnevernet i Haugesund, Liv Kjersti Kvalevaag til NRK.

Flere av de siktede i «tortursaken» hadde rømt fra barneverninstitusjoner, og havnet i etterkant i politarresten.

Av Helge Bro Matland | 29.12.2008 kl.13:5