Menu
karmoy rådhus

Rusplan på høring i Karmøy

En rusmiddelpolitisk handlingsplan er nå sendt ut på høring i Karmøy. Planene er tilgjengelig på nettsidene til Karmøy kommune og alle som ønsker det har nå muligheten til å komme med innspill.

Av Egil M Solberg | 11.08.2016 07:37:46

Planen gir en kort innføring i lover og regler før den beskriver rusmiddelsituasjonen internasjonalt, nasjonalt og på Karmøy.

Deretter tar planen opp nasjonale rusmiddelpolitiske mål, lokale målformuleringer og grunnholdninger i kampen mot rusproblemer.

Deretter tar planen for seg tiltak og innsatsområder og omhandler hvordan planen skal gjennomføres. Dette skriver Karmøy kommune på sine nettsider.

Frist for å komme med innspill er satt til 24. august. Her kan du lese dokumentet…