Menu

Rørleggerne stålsetter seg

Hvis man ikke tar forholdsregler og tiner opp de frosne rørene på riktig måte, kan det føre til vannlekkasje. Nå stålsetter rørleggerne seg for hektiske dager etterhvert som temperaturene stiger igjen

Av Egil M Solberg | 28.02.2018 21:00:15

De siste årene har det vært en økning i antallet vannskader fra frostsprengte rør.

Når vannrør av kobber fryser, er det en stor risiko for at de sprekker. Årsaken er at vann som fryser utvider seg. Kobberet er svært lite elastisk, noe som kan føre til at røret til slutt sprekker.

Skulle man likevel være så uheldig at vannrørene fryser, enten det er kobber eller plast, vil ikke skaden skje før vannrøret tines igjen. Da smelter nemlig isproppen som sitter i røret og vannet fosser ut.

– Mange vil kanskje forsøke å tine opp rørene selv med en gassbrenner eller lignende, men dette bør unngås da det i verste fall kan føre til brann. Har man ikke allerede stengt hovedkranen, bør man gjøre dette straks og kontakte en rørlegger eller annen fagkyndig, sier fagkonsulent i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL), Are Skaar Nielsen.

Har man plastrør, slik som i mange moderne hus, mener Nielsen at plasten mest sannsynligvis klarer å stå imot presset fra det frosne vannet.

– Det trenger ikke engang være kuldegrader for at rørene skal fryse. Er det for eksempel trekk i kjelleren kan dette også føre til frosne rør. Sørg derfor for å minske trekk i rommet og hold temperaturen over 6 grader der hvor rørene går, sier han.

Skal du reise bort for en periode, bør du stenge hovedkrana.

– Når du har stengt vanntilførselen, bør du imidlertid åpne en kran for å la vann som er oppsamlet i rørene få renne ut. Da tømmer du systemet samtidig som trykket avlastes hvis frosten kommer, opplyser Nielsen.