Menu
Fiskeoppdrett

Rømming fra settefiskanlegg

Fiskeridirektoratet fikk i sist uke melding fra Sjøtroll Havbruk AS om at selskapet hadde hatt en rømming av settefisk fra sitt anlegg i Sunndal i Kvinnherad.

Av Egil M Solberg | 24.06.2017 10:14:05

Selskapet regner med at rundt 1000 fisk har rømt.

Settefiskanlegget ligg tett ved Bondhuselva i Maurangerfjorden. Fiskeridirektoratet region Vest har vært på tilsyn etter rømmingen og Sjøtroll Havbruk AS har fått varsel om at de må foreta utfisking av rømt fisk fra Bondhuselva.

Fisken er i størrelsesorden 18-25 gram og er ikke klar for sjøvann. Rømmingen skjedde i forbindelse med sortering.

Det skriv Fiskeridirektoratet i ei pressemelding.