Menu

Rømmer fra barnevernet

I fjor rømte 1.682 barn fra barnevernsinstitusjoner i Norge. Nesten halvparten av dem rømte fra institusjoner i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Av admin | 01.03.2016 07:34:23

Det er betydelig færre som stikker av i region øst.

Avdelingsdirektør Hilde Baardsen i Bufetat region vest sier til BT at hun ikke vet hvorfor forskjellen er så stor.