Menu

Rom for forbedring på Kårstø

Petroleumstilsynet hadde ingen merknader til hvordan Kårstø-øvelsen 11. november ble gjennomført med hensyn til varsling og bruk av innsatspersonell til bekjempelse, søk og redning. Men Petroleumstilsynet mener det er rom for forbedring.

Av admin | 18.12.2008 16:51:10

Kårstø (kilde: StatoilHydro)
                                                Kårstøanlegget
Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble ført med grunnlag i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer, § 47 om beredskap.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere Gassco og StatoilHydro, som teknisk tjenesteyter, sine beredskapsplaner for Kårstø.

Resultat av tilsynet
Det ble ikke påvist avvik fra regelverkskrav.

Men Petroleumstilsynet fant tre forhold med potensial for forbedring:

  • Etter vår mening bør det nøye vurderes hvilke og hvor mange eksterne beredskapsressurser som skal delta direkte på skadestedet i bekjempelse, søk og redning. Denne vurderingen bør gjennomføres sammen med relevante eksterne beredskapsressurser.
  • StatoilHydro bør vurdere hvordan rutinene kan endres for i sikre hurtig passering av port for eksterne beredskapsressurser.
  • StatoilHydro bør vurdere hvordan det kan legges til rette for at eksterne beredskapsressurser, når disse er inne i anlegget, skal kunne kommunisere direkte med egen sentral.

Beredskapsøvelsen ble gjennomført med deltakelse fra Gassco, StatoilHydro, Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt, Tysvær Brannvesen, Kommunelegen i Tysvær og Helse Fonna.

Det skriver Petroleumstilsynet i en pressemelding.

Av Egil Kr. Solberg | 18.12.2008 kl.16:5