Menu

Rogaland tar NTP-kaka

Det er lagt opp til å bruke 160 millioner til Haugalandspakken og drøye tre milliarder til Rogfast de neste årene. Det fremkommer av Nasjonal Transportplan.

Av Egil M Solberg | 05.04.2017 12:45:13

Blant de største prosjektene i veisektoren de første seks årene er E 39 Rogfast. I den siste seksårsperioden blir det byggestart på E39 Hordfast.

Innen sjøfart er det klart at Stad skipstunnel skal påbegynnes i løpet av den første seksårsperioden. Det kommer også store havneprosjekter.

Kystverket er også fornøyde i dag. De får midler til å fjerne hele vedlikeholdsetterslepet på lykter og sjømerker.

Trolltunga får 2,8 millioner kroner fra den nye ordningen med Nasjonale Turiststier.

Her kan du lese om NTP for Rogaland: Nasjonal Transportplan 2018 -2029.