Menu

Rogaland sier nei til flere rusplasser

Rogaland fylkeskommune sier foreløpig nei til å leie inn flere behandlingsplasser for narkotikamisbrukere. 2003-millionene er allerede bundet opp, skriver Aftenbladet.

Av admin | 05.02.2003 09:39:51

– Vi er i starten av februar og situasjonen er allerede anstrengt, bekrefter førstekonsulent Roar Norås i Rogaland fylkeskommune.

Fylket har per i dag ikke penger igjen å disponere til innkjøp av private behandlingsplasser i og utenfor fylket. Potten på 11, 8 millioner kroner er allerede bundet opp en måned inn i det nye året.

Årsaken er blant annet at flere rusmisbrukere enn ventet, som allerede er til behandling, ser ut til å fullføre sine opplegg. – Veldig mange av rusmisbrukerne som har fått en plass, blir der. Det ser ut til at flere av utskrivingene nå er planlagte. Det betyr at færre nye får plass, sier Norås til Aftenbladet.