Menu

Rogaland: Fortsatt nedgang i ledigheten

I juni er det registrert 0,9 % helt ledige. i Rogaland og at antall helt ledige fortsetter å synke. Det viser at Rogaland fortsatt har den laveste ledigheten i landet. For hele landet utgjør antall ledige fortsatt 1,5 % av arbeidsstyrken.

Av admin | 26.06.2008 14:11:21

Etterspørselen etter arbeidskraft er stor innenfor de fleste næringsgrener. Ferske tall viser at det legemeldte sykefraværet hadde en svak økning i 1.kvartal 2008 sammenliknet med 1. kvartal 2007, men er fortsatt det laveste i landet.

Antall ledige
Totalt ble det i juni registrert 2108 helt arbeidsledige i Rogaland. Dette utgjør 0,9  % av arbeidsstyrken. Antall helt ledige i Rogaland er redusert med 17 % sammenliknet med juni 2007. Kvitsøy og Utsira har ingen personer som er registrert som helt ledige.

Det er imidlertid en liten oppgang i ledigheten blant meglere, konsulenter og butikk og salgsarbeidere sammenliknet med mai 2008.

Det var  403 langtidsledige i Rogaland i juni. Dette er en nedgang på 21 % sammenliknet med juni 2007. Antall personer på ordinære tiltak var i juni 528, hvilket er en nedgang på 26 % i forhold til samme måned i fjor.  

Ledige stillinger
Det ble  utlyst totalt 3162  ledige stillinger i fylket i juni . Dette er 12 % færre utlyste stillinger sammenliknet med juni 2007, men omtrent samme antall som i mai 2007. Størst reduksjon i antall ledige stillinger sammenliknet med juni 2007 er det for næringsgruppene bygg og anlegg, industriarbeid og butikk og salgsarbeid. 

Svak oppgang i legemeldt sykefravær
Tall for 1. kvartal 2008 viser at det legemeldte sykefraværet i Rogaland er 4,9 %. Det lege-meldte sykefraværet 1.kvartal 2007 var 4,7 %, mens samme tall for 4. kvartal 2007 var 4,5 %.

Rogaland har fortsatt det laveste legemeldte sykefraværet i landet. Gjennomsnittstallene i 1.kvartal for alle fylker er i 6,2 %. Dette er en svak økning sammenliknet med 1.kvartal 2007 hvor det legemeldte sykefraværet var 6,0 %.

Av Egil Kr. Solberg | 26.06.2008 kl.14:1