Menu

Rogaland får mobbeombud

Rogaland et ett av fire fylker som får eget mobbeombud. Staten dekker halvparten av utgiftene til ombudet, melder Utdanningsdirektoratet.

Av admin | 16.05.2014 13:59:23

Ifølge direktoratet skal mobbeombudene bidra til at elever får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø, skriver nrk.