Menu

Rogaland eksportvinner i mai

Eksportinntektene fra fastlands-Norge var på 30 mrd kr i mai, opp fra 27,4 mrd i mai i 2007. Sterkest regional vekst kunne Rogaland notere. Samlet øker eksporten fra fastlands-Norge med knapt 10 % både i mai og hittil i år.

Av admin | 27.06.2008 10:47:48


Rogalands roboter løfter fylkets eksportstatistikk i mai.

Eksportinntektene fra fastlands-Norge var på 30 milliarder kroner i mai, opp fra 27,4 milliarder i mai i 2007. Hoveddelen av dette er eksport av industrivarer. Samlet øker eksporten fra fastlands-Norge med knapt ti prosent både i mai og hittil i år

Eksporten i mai viser økende forskjeller i eksportutvikling mellom fylkene. Hittil i år har det vært vekst i de fleste fylker, men i mai er det redusert eksportinntekter for bedriftene i seks fylker.

Størst reduksjon er det i Agder med en nedgang i eksportinntektene hittil i år på over tjue prosent, hovedsakelig på grunn av lavere pris på nikkel. I mai er det også nedgang i eksportinntektene fra Finnmark, Møre, Sogn, Oslo og Akershus.
Bedriftene i Rogaland forsetter fremgangen 
Hittil i år har Rogaland økt eksportinntektene med 3,6 milliarder kroner (27 prosent). Det er imidlertid også betydelig økning i eksporten i Troms (19 prosent), Trøndelag (23 prosent), Hordaland, Vestfold og Østfold. For de andre fylkene er det mindre endringer hittil i år.

Men bedrifter her i landet som leverer maskiner har en total eksportvekst på 35 prosent i mai. Det var bedrifter som leverer ulike maskiner og raffinerte petroleumsprodukter som hadde sterkest vekst, melder Norsk Industri.

Av Egil Kr. Solberg | 27.06.2008 kl.10:5