Menu

Resultatforbedring for Hydro Karmøy

Lavere variable kostnader og høyere salgsvolum gir resultatforbedring for Hydro på Karmøy. Selskapet leverte et overskudd før renter og skatt på 77 millioner kroner i årets første tre måneder.

Av Egil M Solberg | 27.04.2016 16:13:15

Resultatet er en forbedring på 15 millioner kroner sammenlignet med 4.kvartal 2015.

– Resultatforbedringen skyldes i hovedsak lavere priser på innsatsfaktorer som alumina og karbon og sesongmessig høyere salg innenfor produktområdene våre, sier fabrikksjef for metallverket Trond Olaf Christophersen i en pressemelding.

På verdensbasis forventer Hydro at produksjon og etterspørsel etter aluminium vil være omtrent i balanse i 2016, men at kinesisk eksport fortsatt vil sette press på prisene i vestlige markeder.

– Det er fortsatt slik at kineserne produserer mer aluminium enn de selv har behov for, og dette har i lengre tid bidratt til lavere priser også i de markedene vi leverer til, sier Christophersen.