Menu
hydro karmoy pilot

Resultatforbedring for Hydro Karmøy

Lavere variable kostnader og høyere salgsvolum gir resultatforbedring for Hydro på Karmøy. Selskapet leverte et overskudd før renter og skatt på 77 millioner kroner i årets første tre måneder.

Av Egil M Solberg | 27.04.2016 16:13:15

Resultatet er en forbedring på 15 millioner kroner sammenlignet med 4.kvartal 2015.

– Resultatforbedringen skyldes i hovedsak lavere priser på innsatsfaktorer som alumina og karbon og sesongmessig høyere salg innenfor produktområdene våre, sier fabrikksjef for metallverket Trond Olaf Christophersen i en pressemelding.

På verdensbasis forventer Hydro at produksjon og etterspørsel etter aluminium vil være omtrent i balanse i 2016, men at kinesisk eksport fortsatt vil sette press på prisene i vestlige markeder.

– Det er fortsatt slik at kineserne produserer mer aluminium enn de selv har behov for, og dette har i lengre tid bidratt til lavere priser også i de markedene vi leverer til, sier Christophersen.