Menu

Resultater fra nasjonale prøver

Elever i sentrale strøk, elever med høyt utdannede foreldre og elever uten innvandringsbakgrunn har en større tendens til å prestere over gjennomsnittet. Det fremkommer av de nasjonale prøvene.

Av Egil M Solberg | 31.01.2017 10:56:17

Uavhengig av prøve og skoletrinn er elever med høyt utdannede foreldre overrepresentert på nivåene over gjennomsnittet.

Engelsk er prøven som gir minst forskjell i resultat mellom elevgrupper, men også her ser vi en klar sammenheng mellom foreldrenes utdanning og høyeste mestringsnivå, melder SSB i dag.

Det er små forskjeller i resultatene mellom kjønn. Jenter har en tendens til å prestere bedre på leseprøven, mens guttene har litt bedre resultater i regning.