Menu

Reserverferje fra nyttår?

Vegdirektoratet jobber med å få reserveferje på plass over Boknafjorden fra nyttår. Reserveferjen skal sikre at det alltid går tre ferjer mellom Arsvågen og Mortvika.

Av admin | 07.10.2016 05:52:02

Ambisjonen er å få på plass en reserveferje fra årsskiftet.