Menu
penger

Fastrentene faller fortsatt

Fastrenta på nye og utestående boliglån fortsetter å falle. Renten på nye boliglån falt med 0,02 prosentpoeng til 2,51 prosent i mai. Renta på utestående boliglån var tilnærmet uendret på 2,55.

Av Egil M Solberg | 04.07.2017 06:46:46

Renta på nye andre nedbetalingslån til ikke-finansielle foretak falt med 0,31 prosentpoeng til 2,74 prosent i mai, mens renta på utestående lån falt med 0,07 prosentpoeng til 3,02 prosent. Det er det laveste nivået noen sinne registrert (siden 2013), melder SSB.

Renta på bankinnskudd fra ikke-finansielle foretak og på innskudd fra husholdninger var omtrent uendret på henholdsvis 0,67 og 0,78 prosent i mai 2017.

Bedre inntjening på utlån for bankene
Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger økte med 0,05 prosentpoeng i mai til 1,59 prosent, mens utlånsmarginen på utestående boliglån økte med 0,06 prosentpoeng til 1,63 prosent.

Bankenes innskuddsmargin falt imidlertid med 0,07 prosentpoeng, til 0,18 prosent.

Pengemarkedsrenten NIBOR falt i samme periode med 0,07 prosentpoeng til 0,92, det er også det laveste nivået noen sinne registrert (siden 1986), melder SSB.