Menu

Renovasjonsavgiftene kan gå opp

Renonorden-konkursen kan antyde at prisene må settes opp for å opprettholde tilbudet. Renovasjonsavgiften kan dermed måtte settes opp i mange kommuner.

Av Egil M Solberg | 20.09.2017 13:35:55

Reno Norden har mest sannsynlig priset seg altfor lavt da de tok over søppelkjøringen, melder Haugesunds avis.

I realiteten har Renonorden subsidiert husholdningene.

– Kontrakten med Renonorden førte til at vi kunne sette ned gebyrene. Men det har vist seg ikke å være levedyktig. Så det er klart vi frykter det kan bli høyere renovasjonsutgifter i årene som kommer, sier styreleder Helge Fjellanger i NGIR (Nordhordland og Gulen interkommunale renovasjonsselskap) ifølge avisa.