Menu

Rekordsalg av ATV

Store nedbørsmengder i sommermånedene har ført til store utfordringer for landbruket. Med fuktig og skadeutsatt slått kommer den lette ATV’en til sin rett.

Av Egil M Solberg | 24.08.2017 12:05:54

En svært regntung sommersesong, spesielt i de vestligste fylkene, har ført til utfordringer både for større og mindre jordbruk.

I juni måned alene ble det målt over 300 mm nedbør i deler av Rogaland.

Når det blir fuktig nok i bakken ødelegges gresset, og spesielt ved slåing skaper tunge traktorer trykkskader på mark og eng.

– Under slike forhold kommer lettere maskiner som ATV og relatert utstyr til sin rett, forteller Jan Sigurd Bakken, landbruksansvarlig hos en av Norges største utstyrsleverandører, Wee.no.