Menu

Rekordlave avgifter i Haugesund

Haugesund er blant de ti rimeligste kommunene i landet på vann, avløp, renovasjon og feiing. Det viser den årlige undersøkelsen som er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Huseiernes Landsforbund.

Av admin | 03.07.2006 07:33:26

I Haugesund betalte innbyggerne 4895 kroner i kommunale avgifter i fjor. I Karmøy betalte innbyggerne 5569 kroner. I Bokn betaler innbyggerne 7710 kroner. Det er over landsgjennomsnittet. Undersøkelsen omfatter de 100 største kommunene i landet, samt 24 mindre kommuner.

Av Magnus Berning | 03.07.2006 kl.07:3