Menu
penger lønn

Rekordlav rente i Lånekassen

Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. september være 1,549 prosent for tre års bindingstid. Det er en historisk lav rentesats.

Av Egil M Solberg | 10.08.2016 10:30:02

Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. september være 1,549 prosent for tre års bindingstid, 1,874 prosent for fem år og 2,482 prosent for ti år.

Tre og fem års fastrente forblir uendret sammenliknet med dagens nivå, mens tiårsrenta går litt ned.

Flytende studielånsrente fra 1. september er på 1,756 prosent, også den er historisk lav.

– Tre års fastrente vil fortsatt være lavere enn den flytende renta, mens fem- og tiårsrenta fra 1. september er høyere enn den flytende, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.