Menu

Rekordhøyt tilsig i 4. kvartal 2006

Tilsiget til de norske kraftmagasinene var i 4. kv. i fjor det høyeste siden målingene startet i 1931. Samlet for Norge og Sverige var tilsiget 20 TWh større enn normalt. Kvartalet var preget av prisnedgang og lavere kraftforbruk.

Av admin | 04.02.2007 12:19:20

Mye nedbør, høye tilsig og bedret magasinfylling bidro til prisnedgang på elektrisk kraft gjennom fjerde kvartal. Ved inngangen til kvartalet var spotprisen ved kraftbørsen Nord Pool 45 øre/kWh. Ved utgangen av kvartalet var prisen kommet ned i 25 øre/kWh. Toppnoteringen høsten 2006 fant sted i siste halvdel av august da prisen var oppe i 63 øre/kWh.

Det norske årsforbuket av elektrisk kraft ble 122 TWh i 2006. Med normale temperaturer (1961-1990) ville forbruket blitt 126 TWh. Det er om lag 3 TWh lavere enn året før. Nedgangen skyldes først og fremst redusert forbruk i den kraftintensive industrien.

Ved utgangen av 2006 var landets totale produksjonsevne for elektrisk kraft 122,7 TWh i et værmessig normalår. Det er 1,2 TWh mer enn for et år siden. Ved årsskiftet var det 8,6 TWh kraftproduksjon under bygging. Av dette er 1,6 TWh vannkraft og 7 TWh gasskraft. Gasskraften bygges på Kårstø, Mongstad og Melkøya. Når disse anleggene kommer i drift vil det kunne produseres 131,3 TWh elektrisk kraft i Norge i et normalår.

Av Egil Kr. Solberg | 04.02.2007 kl.12:1